top of page

Rýchla pomoc

Zadarmo

Hneď po prekročení hraníc slovenská strana poskytuje ukrajinským utečencom bezplatné
občerstvenie, šatstvo a prvú psychologickú, či základnú zdravotnú starostlivosť. Vďaka úzkej
koordinácii medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom je zabezpečená bezplatná
preprava pre utečencov v rámci ich zmluvných dopravcov. Jedinou podmienkou je
preukázanie sa štátnym občianstvom Ukrajiny.

ZSSK tiež zabezpečilo bezplatnú vlakovú prepravu pre Ukrajincov.

Prešovský samosprávny kraj zabezpečil bezplatnú prepravu Ukrajincov autobusovými spojmi. 

Hotelieri ponúkajú utečencom z Ukrajiny ubytovanie.

Wizz Air ponúka 100.000 miest zdarma pre ukrajinských utečencov.

Slovenskí operátori reagujú na situáciu na Ukrajine. Poskytujú zadarmo volania aj SIM karty. 

Na hraniciach Slovensko poskytuje: 

Vďaka humanitárnym a občianskym organizáciám na prechodoch v Ubli a Vyšnom Nemecku sa BEZPLATNE poskytuje:

Teplé jedlo a nápoje

Hygienické potreby

Vyhrievané priestory na oddych (veľkoplošné stany)

Zdravotná starostlivosť

Psychologická pomoc

Finančné služby – priechod Vyšné Nemecké umožňuje výber EURO z bankomatu

Informácie o pobyte a pohybe na Slovensku a v Európskej únii

Ako môžem vstúpiť na Slovensko

Cez tri hraničné priechody a to:

 1. Ubľa – ani tu sa na hranici nezdržíte

 2. Veľké Slemence – tento hraničný priechod slúži len pre peší a nie je tu zdržanie

 3. Vyšné Nemecké – na hraniciach nie je zdržanie

 

Krajina má podmienky na vstup na svoje územie:

Keďže ide o výnimočný (vojnový stav), na územie SR je povolené vstúpiť všetkým osobám, ktoré utekajú z Ukrajiny ( bez ohľadu na národnosť).

Na ľahšie prekročenie hranice sa odporúča vziať si so sebou doklad, môže byť i neplatný, ale musí sa dať z neho určiť identita osoby.

 

COVID 19, na prekročenie hranice nie je potrebný PCR ani antigénové testy. Dokonca sa nemusíte registrovať na eHranici.

 

 • Ukrajinskí muži vo veku 18 – 60 rokov, pokiaľ nie sú vyňatí z povinnej vojenskej služby, tu nemajú možnosť prekročiť hranice na územia Slovenska z dôvodu všeobecnej mobilizácie, ktorú vyhlásil ukrajinský prezident.

 

 • V prípade maloletého dieťa a jeho prechodu Slovenských hraníc je podmienkou, aby ho jeden rodinný príslušník priviedol na ukrajinskú hranicu a druhý ho vyzdvihol na slovenskej strane. Obe dospelé osoby sa musia preukázať relevantnými dokladmi k príbuzenskému vzťahu k maloletému.

Ak maloletý nemá na Slovensku rodinných príslušníkov, po prekročení hranice sa odovzdá sociálnym pracovníkom a takýto maloletý je umiestnený v detskom domove.

Neodporúča sa, aby maloletého previedla cez hranice cudzia osoba (nie rodinný príslušník). Slovenské zákony toto nedovoľujú. Preto je veľmi dôležité naplánovať si spôsob, akým sa maloletá osoba dostane na Slovensko.

Pomoc deťom z Ukrajiny

 

Pre občanov, ktorí nemajú ukrajinskú národnosť umožňuje Slovensko vstup na základe Humanitárnej výnimky.

Samostatnou kategóriou sú domáce zvieratá. Odídenci si výnimočne môžu so sebou priniesť domáce zvieratá aj bez dokladov. Povolila to štátna veterinárna a potravinová správa SR. Bližšie informácie o rozhodnutí a formulár, ktorý na hranici potrebujete vyplniť, je tu.

Kontaktovať môžete aj na adrese: pets.ua@svps.sk

Čo je dobré si zbaliť a vziať so sebou

 • Pas

 • Občiansky preukaz (aj po skončení platnosti)

 • Rodný list

 • Vodičský preukaz

 • Sobášny list

 • Iné – ak sú k dispozícii

 • Vysokoškolský alebo stredoškolský diplom

 • Výučný list

 • Zdravotná dokumentácia a lieky, ktoré musíte užívať

 

Osobné predmety so sentimentálnou hodnotou (fotografie, kľúčenky, kniha, malé darčekové predmety, ktoré ste dostali od vašich blízkych)

Po vstupe na územie Slovenskej republiky

Na základe bezvízového  pobytu sa občania Ukrajiny môžu v krajine zdržiavať 90 dní. Tento čas si každá osoba musí odsledovať sama. Počas tohto trvania nie je možné sa zamestnať a nevzniká ani právo na zdravotné poistenie. Celú zdravotnú starostlivosť si hradíte samy.

V prípade, že sa rozhodnete zostať v krajine dlhšie, je vašou povinnosťou požiadať príslušné orgány o určitý druh pobytu. Keďže je na Ukrajine vojnový konflikt, SR ponúka možnosť požiadania o dočasné útočisko, je to najjednoduchší spôsob ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou aj z dôvodu zdĺhavosti úradných procedúr, ktoré k tomu nie sú potrebné.

 

Štatút dočasného útočiska umožňuje odídencom rýchla a hlavne neobmedzený prístup na trhu práce, ich deťom možnosť vzdelávania a taktiež zdravotnú starostlivosť. Tento spôsob ochrany je možné získať  takmer ihneď.

 

Taktiež je možné požiadať o azyl. Tento proces je po administratívnej stránke  zdĺhavý a môže trvať aj 6 mesiacov.

 

POVINNOSŤ OHLÁSENIA POBYTU​​

 • do 3 pracovných dní má každý cudzinec, ktorý prichádza na Slovensko a nie je občanom Európskej únie, alebo rodinným príslušníkom občana EU.

 • Do 10 pracovných dní, ak ste občan EU alebo rodinným príslušníkom občana EU

 • V prípade, že máte zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, hostel, penzión), urobí to za vás ubytovateľ.

Keďže Cudzinecká polícia prioritne vybavuje žiadosti o dočasné útočisko, odporúčame Vám, aby ste ohlásenie poslali poštou.

 

Ak už máte na území SR udelený trvalý, prechodný, tolerovaný alebo iný pobyt, ktorého platnosť by mala uplynúť a vy ste si ho nemohli fyzicky obnoviť,  bude prijatá legislatíva, ktorá ho automaticky predĺži. Bližšie informácie budú zverejnené.

Živá mapa pomoci

Ubytovanie

POMOC PRE UKRAJINU

Webstránka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky.

Na tejto stránke nájdete zoznamy štátnych ubytovaní, súkromných ubytovaní a hotelových ubytovaní.

Človek, ktorý požiada o dočasné útočisko má možnosť ubytovania v zariadení Migračného úradu v Humennom alebo v súkromí, ak je to možné.

 

Človek, ktorí žiada o azyl je ubytovaný v zariadení Migračného úradu v Humennom.

 

Pre občanov Ukrajiny, ktorý vstúpili na územie Slovenskej republiky, štát a samosprávy ponúkajú možnosť ubytovania v zariadeniach vo viacerých lokalitách krajiny. Najlepšie a najjednoduchšie je s ubytovaním sa obrátiť na veľkokapacitné centrá v Humennom, Michalovciach a v Bratislave, taktiež priamo na pracoviskách obecných, mestských a okresných úradov v mieste, kde sa nachádzate alebo v mieste, kde mate o ubytovanie záujem.

 

V prípade záujmu o dočasné alebo dlhodobejšie ubytovanie v súkromí, svoj dopyt môžete zadať na www.ktopomozeukrajine.sk, či cez tento formulár Ukrajina-Slovensko SOS. Keďže je to ubytovanie u súkromných osôb, vopred si overte ku komu idete a aké sú ubytovacie podmienky.

 

Na bezpečné ubytovanie ľudí komunity LGBTIQ+ slúži tento formulár

 

Taktiež sú k dispozícii komerčné ponuky bytov realitných kancelárií, ubytovní a hotelov. To už záleží na vašich možnostiach.

 

Na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave je infopoint Hlavného mesta Bratislavy a Ligy za ľudské práva. Od 7:15 do 23:00 poskytujú informácie, právne rady, možnosť vyspať sa, teplú čakáreň nonstop, občerstvenie, SIM karty, bezplatné WC, či pomoc s ubytovaním. Neváhajte využiť ich služby.

Stravovanie

Hneď po prekročení hraníc majú ľudia zabezpečené občerstvenie, ktoré im po dlhej ceste a čakaní samozrejme chýba. Okrem poskytnutia útočiska v ubytovacích táboroch, už na slovenskej starne, majú taktiež zaobstaranú stravu, ktorú dostavajú zadarmo.
 

Utečenci, ktorí majú prostriedky sa presúvať samy môžu taktiež využiť rôzne ubytovacie zariadenia, ktoré ponúkajú svoje ubytovacie priestory. Množstvo zariadení, ktoré ponúkajú tieto služby zadarmo spoločne so stravou. Niektoré ubytovacie zariadenia poskytujú stravu za príplatok resp. pri využití ubytovania ponúkajú zľavu na stravu.

 

Gastro-prevádzky sa aktuálne nachádzajú, taktiež v rokovaniach, ktoré by pomohli ľuďom utekajúcim pred vojnou.
 

Ministerstvo financií taktiež podporí finančným príspevkom ľudí, ktorí poskytnú ubytovanie a stravu zadarmo pre utečencov z Ukrajiny.

Oficiality

Základné oficiálne informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu.  

bottom of page