top of page
12, December vnútro.jpg

Inovačné partnerské centrum 

Inovačné partnerské centrum realizuje aktivity zamerané na poradenstvo, budovanie partnerstiev, propagáciu inovácií a prípravu projektových návrhov.

O nás

Cieľom združenia je inštitucionálne zabezpečovanie infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie, pre rozvoj spolupráce podnikov s výskumnými, vývojovými a vzdelávacími inštitúciami v regiónoch, pre vzdelávanie pracovnej sily podľa požiadaviek podnikateľov a  posilnenie a rozvoja spolupráce univerzít, výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií s podnikateľmi  na regionálnej a nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

 

 

 

Inovačné partnerské centrum z.z.p.o. 

IČO: 45734348

DIČ: 2023550276

Email: info@ipcpo.sk

Kontakt pre médiá: +421 919 131 321

bottom of page