top of page

Kontakty

Nemocnice

Zoznam nemocníc na Slovensku.

Zoznam pohotovostí na Slovensku.

Mapa s vyznačenými nemocnicami a pohotovosťami na Slovensku.

Čerpacie stanice

Zoznam čerpacích staníc na Slovensku. Sú tam zhrnuté informácie rôznych značiek čerpacích staníc, dostupné ceny, otváracie hodiny, adresa a mapa siete jednotlivých značiek čerpacích staníc.

Ukrajinské organizácie

Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku

Adresa: Radvanská 35, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Tel.č.: +421 2 5920 2810

Honorárny konzulát Ukrajiny vo Vranove nad Topľou

Adresa: Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Tel.č.: +421 57/44 62 621

Zväz Rúsínov - Ukrajincov SR

Adresa: Požiarnická 17, 081 08 Prešov, Slovenská republika

Tel.č.: +421 51/77 33 008

Zväz skautov "Plast" ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku

Adresa: Pajorova 14, 040 01  Košice, Slovenská republika

e-mail: helena@dohovic.com 

Ukrajinsky národný amatérsky spevácky zbor "Karpaty"

Adresa: Pajorova 14, 040 01  Košice, Slovenská republika

e-mail: helena@dohovic.com 

Tel.č.: +421 905 292 074

Koordinačný výbor reoptantov v Slovenskej republike 

Adresa: ul. švábska 56, 08005 Prešov 5, Slovenská republika

Tel.č.: +421 51/39 54 902

Slovensko - ukrajinská spoločnosť 

Adresa: Dobšinského 16 81105 Bratislava, Slovenská republika

Noviny ukrajinskej menšiny na Slovensku: Noviny Nove Žytťa

(publikované od roku 1951)orgán Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR (SRUSR).

Hlavný redaktor - Miroslav Iliuk.

Literárno-umelecký a publicistický časopis Dukla

(publikované od roku 1953), orgán Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Hlavný redaktor - Ivan Jackanin.

Detský časopis Veselka

(publikovaný od roku 1951).

Hlavný redaktor - Ivan Jackanin.

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Adresa: Jarková 77, 08001 Prešov

Riaditeľ: Marián Marko

Telefón: +421 51/ 77 32 700

e-mail: dad@divadload.sk

Materská škola Sládkovičová – s vyučovacím jazykom ukrajinským

Adresa: Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Tel.: +421 51 77 329 74

e–mail: ms.sladkovicova@condornet.sk

Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Adresa: Sládkovičova 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Telefón sekretariát: +421 51/75 81 785

e-mail: skola@sstspo.sk

Humanitárne organizácie

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie

ANIMA, n.o.

Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky

Brieždenie

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

Centrum pre deti a rodiny, Dom svätej Alžbety, krízové stredisko n.o.

Centrum pre filantropiu, n.o.

Charita Senec

Charita sv. Alžbety n.o.

Človek pre človeka, n.o.

Človek v ohrození, n.o.

Červený kríž 

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Diakonické združenie Betánia, účelové zariadenie Cirkvi bratskej v SR

Diecézna charita Banská Bystrica

Diecézna charita Nitra

Diecézna Charita Rožňava

Diecézna charita Žilina

Dom sociálnych služieb Senecio n.o., Bratislava

DOMOV - DÚHA, Bratislava

Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, Bratislava

Dúha nádeje o.z

HARMÓNIA n.o., Prievidza

HOMO NOVUS - Nový človek

Inštitút Krista Veľkňaza

KOLESO ZÁCHRANY - pomoc ľuďom v núdzi

Konkordia - lat. Svornosť - Útulok sv. Františka Levoča

Liga za ľudské práva

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., Bratislava

MAGNA o.z. 

Maltézska pomoc Slovensko

Medzinárodný klub žien v Bratislave

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Humanitárna pomoc

Misericordia n.o.

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

Oáza - nádej pre nový život, n. o. 

Občianske združenie SAMARIA

Slovak Aid

Smile 4U

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

OZ Teresa Benedicta

Trnavská arcidiecézna charita

YES, WE CAN

bottom of page