top of page

Nemocnice

Prešovský kraj

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

Hollého 14,

080 01 Prešov

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Nemocníčná 7,

066 01 Humenné

Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Probstnerova cesta 3082/2

054 01 Levoča

Nemocnica arm. generála L. Svobodu, Svidník, a.s.

Nemocnica Svidník, MUDr. Pribulu 421/4

089 01 Svidník

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Huncovská 42,

060 01 Kežmarok

Nemocnica Poprad a.s

Nemocnica Poprad, Banícka 803/28,

058 45 Poprad

Nemocnica Snina, s.r.o.

Nemocnica Snina, Sládkovičová 300/3

069 01 Snina

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

NsP Sv. Jakuba, Sv. Jakuba 21, 

085 01 Bardejov

Vranovská nemocnica, a.s.

Nemocnica Vranov nad Topľou,

M.R. Štefánika 187/177B, 

093 27 Vranov nad Topľou

Vranovská nemocnica, a.s.

Nemocnica Stropkov,

Akad. Pavlova 321/10,

091 01 Stropkov

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3,

064 01 Stará Ľubovňa

Prešovský kraj

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

Hollého 14,

080 01 Prešov

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Nemocníčná 7,

066 01 Humenné

Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Probstnerova cesta 3082/2

054 01 Levoča

Nemocnica arm. generála L. Svobodu, Svidník, a.s.

Nemocnica Svidník, MUDr. Pribulu 421/4

089 01 Svidník

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Huncovská 42,

060 01 Kežmarok

Nemocnica Poprad a.s

Nemocnica Poprad, Banícka 803/28,

058 45 Poprad

Nemocnica Snina, s.r.o.

Nemocnica Snina, Sládkovičová 300/3

069 01 Snina

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

NsP Sv. Jakuba, Sv. Jakuba 21, 

085 01 Bardejov

Vranovská nemocnica, a.s.

Nemocnica Vranov nad Topľou,

M.R. Štefánika 187/177B, 

093 27 Vranov nad Topľou

Vranovská nemocnica, a.s.

Nemocnica Stropkov,

Akad. Pavlova 321/10,

091 01 Stropkov

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3,

064 01 Stará Ľubovňa

bottom of page