top of page

Chcem pomáhať

Kto pomôže Ukrajine

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi

ADRA SLOVENSKO

Charita - Slovenská katolícka charity

Charita - materiálna a potravinová zbierka

Charita - finančná zbierka

Človek v ohrození

Človek v ohrození - Facebooková stránka - aktualizácie o zbierkach

Come back alive

Depaul n. o. 

Donio - kto pomôže ukrajine zbierka

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Feminists - globálna komunita, ktorá sa spojila aby zmenili veci vo svete

Fórum kresťanských inštitúcií

Go fund me

Human rights league - Liga za ľudské práva

ICEJ - Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem

Integra nadácia

Integra nadácia - Kríza na Ukrajine - jednotlivci

IPčko

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Magna - Zdravotnícka humanitárna organizácia

Mareena

Mládež pre Krista

Podaj ďalej n. o.

Post bellum SK o. z. 

Prievidza - pomoc utečencom z Ukrajiny v regióne

Saleziáni Dona Bosca

Savio o.z. 

Slovenský červený kríž - Ukrajina

Slovenský červený kríž

Sme spolu - Ukraine Slovakia

Sme spolu - ako pomôcť

Spišská katolícka charita

Svetielko pomoci - Pomoc pre ukrajinské deti s onkologickými chorobami

Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska

Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny - Facebooková skupina

Ukraine Slovakia - SOS

Unicef

Úsmev ako dar

bottom of page