top of page

Bezpečnosť

Bezpečnosť na slovensku

Štát rôznymi spôsobmi zabezpečuje mier, ochranu svojho územia a suverenitu. Voči vonkajšiemu nepriateľovi chránia Slovensko Ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré disponujú pozemnými aj vzdušnými zložkami. Členstvo v NATO a EÚ zabezpečuje Slovensku aj medzinárodnú pomoc a podporu pri útokoch na krajinu. Polícia je určená k udržiavaniu vnútornej bezpečnosti, k ochrane bezpečnosti občanov a majetku a taktiež k stíhaniu páchateľov trestnej činnosti. Úlohy polície plní na štátnej úrovni Policajný zbor SR a na mestskej úrovni mestská resp. obecná polícia.

Dôležité telefónne čísla

Spoločná tiesňová linka: 112

Hasičská služba: 150
Záchranná služba: 155
Polícia: 158
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Cestná záchranná služba (SČK): (odstraňovanie následkov dopravných nehôd) 154

Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154

bottom of page