top of page

Ďalšie užitočné stránky

Oficiálny web vlády Slovenskej republiky

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko.

Stránka na pomoc od Prešovského samosprávneho kraja a kontakt na infolinku pomoci

Prešovský samosprávny kraj chce pomôcť ukrajinským občanom, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu pre vojnový stav. Samospráva zriadila špeciálny email a webovú platformu s formulárom pre pomoc Ukrajine. Informácie poskytuje aj prostredníctvom call linky.

Webstránka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky

Na tejto stránke nájdete zoznamy štátnych ubytovaní, súkromných ubytovaní a hotelových ubytovaní.

Pomoc od Konferencie biskupov Slovenska

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. 

Prešovská univerzita v Prešove vyjadruje podporu ukrajinským študentom

Priebežne monitoruje aktuálnu situáciu i potreby, vzhľadom na svoje možnosti. Univerzita pripravila súbor opatrení, ktorých cieľom je pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa ukrajinskí študenti a zamestnanci Prešovskej univerzity ocitli.

Krízová linka pomoci

Krízová linka pomoci poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze. Zriadili špeciálnu linku pre Ukrajincov. 

Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny na Slovensko

Tento web je iniciatívou Ligy za ľudské práva a OZ Mareena a je pravidelne aktualizovaný podľa informácií slovenských štátnych inštitúcií.

bottom of page