top of page

Najčastejšie kladené otázky

 • Kde môžem prekročiť hranicu?
  Slovensko má na hraniciach s Ukrajinou otvorené 3 prechody – Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slamence. Vstup na Slovensko je povolený pre všetkých s výnimkou ukrajinských mužov v produktívnom veku (18-60 rokov). Na týchto prechodoch cez hranicu sú v prevádzke tzv. hotspoty, ktoré napomáhajú prichádzajúcim z Ukrajiny s administratívou potrebnou pri prekročení hraníc. Hotspoty sú zriadené aj v niektorých prihraničných obciach.
 • Môžem vstúpiť na Slovensko?
  Slovensko umožňuje vstup na svoje územie všetkým osobám s platným cestovným dokladom (biometrickým pasom), ktoré utekajú z Ukrajiny. Osobám bez platného cestovného dokladu je taktiež povolený vstup. Tí by sa mali preukázať iným dokladom napr. občianskym preukazom, vodičským preukazom, rodnými listami pri deťoch a pod. a musia požiadať o udelenie azylu alebo dočasného útočiska. Ak hranicu prekročí dieťa bez sprievodu, tak je v spolupráci s príslušnými orgánmi a políciou umiestené do vybraného zariadenia.
 • Ak sa rozhodnem vziať so sebou zviera?
  Na Slovensko je možné vstúpiť aj so spoločenskými zvieratami. V prípade, že zviera nemá svoj pas alebo potvrdenie o očkovaní je nutné pri prechode hranicami vyplniť špeciálne tlačivo.
 • Čo sa deje na území Slovenska, keď prejdem hranicu?
  Keď obyvateľ Ukrajiny prekročí hranice so Slovenskom dostane bezplatne stravu a možnosť ubytovať sa. Dobrovoľníci a policajti, ktorí sa na hraniciach nachádzajú im poskytnú všetky dôležité informácie. Zástupcovia vládnych a mimovládnych organizácií poskytnú humanitárnu a materiálnu pomoc pre každého, kto o ňu požiada. Doprava z hraníc je koordinovaná na mieste. K dispozícii je prímestská doprava, ktorá je pre obyvateľov Ukrajiny zadarmo. Dostupné sú aj taxíky. Po prekročení hranice je možné získať bezplatne aj SIM karty vybraných slovenských mobilných operátorov.
 • Kde získam Euro?
  Ukrajinské hrivny je možné zameniť za eurá na Slovensku len v zmenárňach, banky túto službu momentálne neposkytujú. Eurá je možné získať aj prostredníctvom výberu hotovosti z bankomatu pomocou platobnej karty.
 • Bude mi poskytnutý azyl?
  Osobe, ktorá ma opodstatnené obavy z prenasledovania a nemôže sa vrátiť do krajiny pôvodu môže byť udelený v krajine azyl. Ide o formu medzinárodnej ochrany a žiada sa o ňu na mieste hraničného prechodu alebo neskôr na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení. V prípade, že žiadateľ o azyl nespĺňa podmienky, môže mu byť udelená doplnková ochrana. Poskytuje sa najčastejšie tým, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Z dôvodu veľkého prílivu ľudí z Ukrajiny sa môže azylované konanie predĺžiť a preto sa v súčasnosti odporúča požiadať o dočasné útočisko.
 • Stačí mi požiadať o dočasné útočisko a ako?
  Ochrana pre obyvateľov Ukrajiny sa poskytuje vo forme dočasného útočiska. Je určená pre cudzincov, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom, humanitárnou katastrofou alebo porušovaním ľudských práv. O dočasné útočisko je možné požiadať na mieste hraničného prechodu alebo po vstupe na Slovensko na policajnom útvare cudzineckej polície v mieste bydliska. Ide v súčasnosti o najrýchlejšiu ochranu, ktorú je možné poskytnúť ukrajinským obyvateľom.
 • Môžem na Slovensku pracovať?
  Ak má občan Ukrajiny povolenie na zamestnanie alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (musí zodpovedať vysoko kvalifikovanému zamestnaniu), tak sa môže na Slovensku zamestnať. Ak nemá žiaden z týchto dokumentov môže na území Slovenska pracovať v prípade, že je žiadateľom o azyl (po 9 mesiacoch od podania žiadosti), má udelený azyl alebo dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana.
 • Mám nárok na zdravotnú starostlivosť?
  V prípade, že ide o tzv. tranzit cez Slovensko, osoba si poskytnutú zdravotnú starostlivosť musí hradiť sama v plnom rozsahu. V prípade požiadania o azyl, vzniká nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, plná zdravotná starostlivosť je poskytovaná len pri výnimočných dôvodoch. Po udelení azylu získava osoba nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. V prípade dočasného útočiska má osoba nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
 • Môže moje dieťa chodiť do školy?
  Deti ukrajinských občanov sa môžu zúčastniť na vzdelávaní v slovenských školských inštitúciách. Deti do 16 rokov, pre ktoré platí na Slovensku povinná školská dochádzka, budú mať umožnené navštevovať školu v mieste pobytu alebo na inom mieste.
 • Aké sú opatrenia pre COVID-19?
  Všetky informácie o opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19 sú dostupné na stránke https://korona.gov.sk/ Ak je občan Ukrajiny testovaný pozitívne na COVID-19 dostane všetku potrebnú starostlivosť. V prípade, že nie je verejne zdravotne poistený, náklady budú znášané zo štátneho rozpočtu.
 • Ako sa zo Slovenska dostanem do inej krajiny?
  Na prechod cez Slovensko do iných častí Európskej únie je možné použiť autobusovú, vlakovú alebo leteckú dopravu. Vlaková doprava je pre občanov Ukrajiny zdarma ak predložia platný cestovný doklad (musia si kúpiť miestenku). V Košiciach sa nachádza letisko, ktoré je najbližšie k hraniciam s Ukrajinou. Uskutočňuje priame lety napr. do Prahy, Viedne, Londýna či Dublina. Viac informácií je možné získať na https://www.airportkosice.sk/ .
bottom of page